Buổi tham quan lý thú tại khu vui chơi Erahouse

0

Ngày hôm nay các bạn nhỏ trường mầm non Bông Hoa Nhỏ chúng mình được đi tham quan và vui chơi tại khu vui chơi vườn khoa học Erahouse rất vui và lý thú đó ah. Tại đây chúng mình được tìm hiều về các hành tinh trong hệ mặt trời trong đó có trái đất nơi mình đang sống, được tìm hiểu và làm các thí nghiệm khoa học thật vui và bổ ích, được tham gia bắt cá rất vui nữa và rất rất nhiều trò chơi thú vị như tìm trứng gà, chơi ném vòng, đánh bóng, đi siêu thị…Và tại đây chúng mình còn được học và thưởng thức món cơm rang thật thơm ngon do chính các cô giáo của trường mình nấu đó ah. Đặc biệt là màn múa dân vũ sôi động và thú vị biết bao giữa cô và trò chúng mình nữa. Sau buổi vui chơi ngày hôm nay chúng mình học được thật nhiều điều và vui chơi thật vui. Hẹn lần sau chúng mình sẽ chơi vui hơn nữa nhé.

Một số hình ảnh vui chơi của bé:

da-ngoai (1) da-ngoai (2) da-ngoai (3) da-ngoai (4) da-ngoai (5) da-ngoai (6) da-ngoai (7) da-ngoai (8) da-ngoai (9) da-ngoai (10) da-ngoai (11) da-ngoai (12) da-ngoai (13) da-ngoai (14) da-ngoai (15) da-ngoai (16) da-ngoai (17) da-ngoai (18) da-ngoai (19) da-ngoai (20) da-ngoai (21) da-ngoai (22) da-ngoai (23) da-ngoai (24) da-ngoai (25) da-ngoai (26) da-ngoai (27) da-ngoai (28) da-ngoai (29) da-ngoai (30) da-ngoai (31) da-ngoai (32) da-ngoai (33) da-ngoai (34) da-ngoai (35) da-ngoai (36) da-ngoai (37) da-ngoai (38) da-ngoai (39) da-ngoai (40) da-ngoai (41) da-ngoai (42) da-ngoai (43) da-ngoai (44) da-ngoai (45) da-ngoai (46) da-ngoai (47) da-ngoai (48) da-ngoai (49) da-ngoai (50) da-ngoai (51) da-ngoai (52) da-ngoai (53) da-ngoai (54) da-ngoai (55) da-ngoai (56) da-ngoai (57) da-ngoai (58) da-ngoai (59) da-ngoai (60) da-ngoai (61) da-ngoai (62) da-ngoai (63) da-ngoai (64) da-ngoai (65) da-ngoai (66) da-ngoai (67) da-ngoai (68) da-ngoai (69) da-ngoai (70) da-ngoai (71) da-ngoai (72) da-ngoai (73) da-ngoai (74) da-ngoai (75) da-ngoai (76) da-ngoai (77) da-ngoai (78) da-ngoai (79) da-ngoai (80) da-ngoai (81) da-ngoai (82) da-ngoai (83) da-ngoai (84) da-ngoai (85) da-ngoai (86) da-ngoai (87) da-ngoai (88) da-ngoai (89) da-ngoai (90) da-ngoai (91) da-ngoai (92) da-ngoai (93) da-ngoai (94) da-ngoai (95) da-ngoai (96) da-ngoai (97) da-ngoai (98) da-ngoai (99) da-ngoai (100) da-ngoai (101) da-ngoai (102) da-ngoai (103) da-ngoai (104) da-ngoai (105) da-ngoai (106) da-ngoai (107) da-ngoai (108) da-ngoai (109) da-ngoai (110) da-ngoai (111) da-ngoai (112) da-ngoai (113) da-ngoai (114) da-ngoai (115) da-ngoai (116) da-ngoai (117) da-ngoai (118) da-ngoai (119) da-ngoai (120) da-ngoai (121) da-ngoai (122) da-ngoai (123) da-ngoai (124) da-ngoai (125) da-ngoai (126) da-ngoai (127) da-ngoai (128) da-ngoai (129) da-ngoai (130) da-ngoai (131) da-ngoai (132) da-ngoai (133) da-ngoai (134) da-ngoai (135) da-ngoai (136) da-ngoai (137) da-ngoai (138) da-ngoai (139) da-ngoai (140) da-ngoai (141) da-ngoai (142) da-ngoai (143) da-ngoai (144) da-ngoai (145) da-ngoai (146) da-ngoai (147) da-ngoai (148) da-ngoai (149) da-ngoai (150) da-ngoai (151) da-ngoai (152) da-ngoai (153) da-ngoai (154) da-ngoai (155) da-ngoai (156) da-ngoai (157) da-ngoai (158) da-ngoai (159) da-ngoai (160) da-ngoai (161) da-ngoai (162) da-ngoai (163) da-ngoai (164) da-ngoai (165) da-ngoai (166) da-ngoai (167) da-ngoai (168) da-ngoai (169) da-ngoai (170) da-ngoai (171) da-ngoai (172) da-ngoai (173) da-ngoai (174) da-ngoai (175) da-ngoai (176) da-ngoai (177) da-ngoai (178) da-ngoai (179) da-ngoai (180) da-ngoai (181) da-ngoai (182) da-ngoai (183) da-ngoai (184) da-ngoai (185) da-ngoai (186) da-ngoai (187) da-ngoai (188) da-ngoai (189) da-ngoai (190) da-ngoai (191) da-ngoai (192) da-ngoai (193) da-ngoai (194) da-ngoai (195) da-ngoai (196) da-ngoai (197) da-ngoai (198) da-ngoai (199) da-ngoai (200) da-ngoai (201) da-ngoai (202) da-ngoai (203) da-ngoai (204) da-ngoai (205) da-ngoai (206) da-ngoai (207) da-ngoai (208) da-ngoai (209) da-ngoai (210) da-ngoai (211) da-ngoai (212) da-ngoai (213) da-ngoai (214) da-ngoai (215) da-ngoai (216) da-ngoai (217) da-ngoai (218) da-ngoai (219) da-ngoai (220) da-ngoai (221) da-ngoai (222) da-ngoai (223) da-ngoai (224) da-ngoai (225) da-ngoai (226) da-ngoai (227) da-ngoai (228) da-ngoai (229) da-ngoai (230) da-ngoai (231) da-ngoai (232) da-ngoai (233) da-ngoai (234) da-ngoai (235) da-ngoai (236) da-ngoai (237) da-ngoai (238) da-ngoai (239) da-ngoai (240) da-ngoai (241) da-ngoai (242) da-ngoai (243) da-ngoai (244) da-ngoai (245) da-ngoai (246) da-ngoai (247) da-ngoai (248) da-ngoai (249) da-ngoai (250) da-ngoai (251) da-ngoai (252) da-ngoai (253) da-ngoai (254) da-ngoai (255) da-ngoai (256) da-ngoai (257) da-ngoai (258) da-ngoai (259) da-ngoai (260) da-ngoai (261) da-ngoai (262) da-ngoai (263) da-ngoai (264) da-ngoai (265) da-ngoai (266) da-ngoai (267) da-ngoai (268) da-ngoai (269) da-ngoai (270) da-ngoai (271) da-ngoai (272) da-ngoai (273) da-ngoai (274) da-ngoai (275) da-ngoai (276) da-ngoai (277) da-ngoai (278) da-ngoai (279) da-ngoai (280) da-ngoai (281) da-ngoai (282) da-ngoai (283) da-ngoai (284) da-ngoai (285) da-ngoai (286) da-ngoai (287) da-ngoai (288) da-ngoai (289) da-ngoai (290) da-ngoai (291)

 

– Lượt xem: (350)